MDB Haqqında Yazı haqqında

  • MDB Haqqında

MDB Haqqında


Milli Düşüncə Birliyi 1 yanvar 2019- cu ildə qurulmuşdur. Məqsədi sadəcə Böyük Azərbaycan dövlətini və millətini həm öz xalqına həm də bütün dünyaya tanıtmadıq. Bu gözəl yolun yolçularının hər biri könüllü olaraq millət sevər gənclərdən ibarətdir.Milli düşünənlərin birliyi olaraq-Milli düşünürləri bir araya toplamağa çalışırıq. XX əsrin əvvəllərində Əkinçi qəzeti ətrafında birləşərək böyük dahilərimiz milli oyanışa,milli özünüdərkə böyük həmdə həddən artıq böyük xidmətlər etdilər.Bizdə Müasir Əkinçilər olaraq azda olsa bu işi davam etdirməyi qarşımıza məqsəd qoyduq.Sizdə bizə qoşularaq millətimizi bütün dünyaya sərgiləməyimizə yardım edə bilərsiz.

Digər yazılarımız marağınızı cəlb edə bilər Oxuyun

Acı həqiqət

Acı həqiqət

Bəzi detaylar
MDB Haqqında

MDB Haqqında

Bəzi detaylar